12 Ara 2011

İhtiyaçlar ve MotivasyonMademki motivasyon, içsel ya da dışsal, belirli bir ihtiyacın giderilmesi için oluşan bir harekete geçirici… Peki nedir bu ihtiyaçlar?

İhtiyaçlar Hiyerarşisi

 Motivasyonu sağlayan ihtiyaçlara ilişkin en bilinen teorilerden biri: Abraham Maslow’a aittir… bilindiği gibi teori en aşağıdan yukarı doğru hiyerarşik olarak sıralanmış ihtiyaçları tanımlamaktadır ve 1960’dan beri de kurumsal dünyada geniş şekilde tartışılıp uygulanmaktadır. 

Piramidin en altında yaşamı sürdürebilmek için gereken temel “fizyolojik ihtiyaçlar”; iş yaşamı açısından bakarsak, ücret, primler ve iyi çalışma koşulları…. Bunlar sağlandıktan sonra ikinci basamağa yani kişinin fiziksel ve ruhsal çevresinin güvenliğinin sağlanması düzen istikrar vb.den oluşan “güvenlik ihtiyaçları”  yer almakta… güvenlik ihtiyaçlarının kurumsal dünyadaki karşılığı ise iş güvenceleri, sigorta, emeklilik, sağlıklı iş koşulları, iyi yöneticiler ve etkili liderlerin varlığı halinde bu ihtiyacın karşılandığını söyleyebiliriz…Piramidin üçüncü basamağında ise başkaları tarafından sevilmek, kabul edilmek vb.nin yer aldığı “duygusal ihtiyaçlar” yer almakta.. Bu ihtiyaçlar iş yaşamında ise uyumlu çalışma ortamı ve sosyal faaliyetler yoluyla giderilmekte…

11 Ara 2011

İş Yaşamında MotivasyonYaşamınızın bütününde, yapılması gereken işler konusunda motivasyonunuzu yüksek tutabiliyor musunuz? Peki,yaptığınız her işi, süreç boyunca severek yapabiliyor musunuz? Hayır mı? Belki de iş listenizi sürekli olarak güncelliyor ama bazı işleri hep en sona bırakıyor, sürekli erteliyorsunuzdur… Bir işe başlamayı erteledikçe ya da sonlandırmada güçlük çektikçe, kazandığınız tek şey: daha fazla baskı ve stres olur… hem kendinize olan güveninizi hem de başarınızı hızla düşürecek olan bu durum motivasyon sorunları yaşadığınızın göstergesi olabilir….

Motivasyon kavramı, bugüne kadar birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. Temelde Latince hareket etmek anlamına gelen “movere” kelimesinden türetilmiştir ve genel olarak “harekete geçiren” anlamında kullanılır. Motivasyon, herhangi bir amaca yönelik davranış ya da güdüyü başlatan, harekete geçiren bir eksiklik ya da bir ihtiyaçtır. Motivasyon davranışı başlatır, yönlendirir ve sürdürülmesini sağlar. Aslında motivasyon her türlü işimizi yapmamızı sağlayan bir güçtür. Özellikle iş yaşamında, performansın en belirleyici unsurlarından biridir. 1960’lardan beri yapılan pek çok araştırma, yüksek motivasyon düzeyinin yüksek performansı sağlamadaki en önemli etkenlerden biri olduğunu göstermiştir. Performans yetenekle motivasyonun çarpımından oluşmaktadır. yetenek olarak tanımladığımız kişinin sahip olduğu beceriler, almış olduğu eğitim ve gerek teknik gerekse içsel kaynakların harmanlanmasından oluşan bir bütündür… Motivasyon ise kişinin genelde performansı, işi ve hedefleri açısından ne kadar istekli ve kararlı olduğuna ilişkin durumudur.. Performans, ancak ve ancak bu iki özellik (motivasyon ve yetenek) aynı anda mevcut ve güçlü ise yüksek olacaktır.Yani yüksek performans, yetenek ve motivasyona bağlıdır. Çevrenize bir bakın… mutlaka örnekleri göreceksiniz… çok iyi eğitim almış, işi gerçekleştirmek için gereken beceri ve kaynaklara sahip pek çok kişi yeterli motivasyonu olmadığından iş yaşamında başarı ve verim gösterememektedir. Çünkü motivasyon 0 olduğunda, performans da mutlak olarak sıfır olacaktır.

Motivasyonun düşük olduğu durumlarda ise denklemin sonuçları daha da tanıdık hale gelebilir: işe gelmek istememe, geç kalma, departman değiştirme hatta işten ayrılma düşünceleri… hepimizin zaman zaman yaşayabileceği bu durumun üstesinden gelmek, motivasyonu yükseltebilmek sanıldığından daha kolay olacaktır… 

Motivasyonu yükseltmek için...

1- Mitlerin Farkına Varın 
Motivasyonuzu yükseltmek için öncelikle motivasyon ile ilgili mitlerinizin farkında olmalısınız. Pek çok kişinin kafasında bir hedef vardır, fakat ona ulaşmak için adım bile atmazlar. Zihinlerindeki yanlış inançlar, masallar kişilerin adım atmasını engeller. Aşağıdaki bölümde, başlıca yanlış inançlar ve neden onlardan sakınmanız gerektiğini bulacaksınız.

Beceremem, onu yapamam: Evet, yapabilirsin! Diğerleri ne yapabiliyorsa, sen de yapabilirsin. Aynı büyüklükte beyin, aynı iki kol ve bacak, her gün aynı zaman diliminde yaşayan kadın yada erkek tarafından yapılmış olan tüm olağanüstü şeyleri, sen de yapabilirsin.

Yarın başlarım: Belki, yapamazsın. Bugün yapabileceğin şeyleri asla erteleme. Yarın garanti değil ve geleceğin ne getireceğini kimse bilmiyor. Yalnızca şu andan eminsin. Buradasın ve hedeflerine ulaşabilirisin.

Bu benim için doğru olmayabilir: Uğraştığınız şeyin sizin için en iyisi olduğundan hiçbir zaman %100 emin olamazsınız. Çünkü sürekli yenilenir ve değişir. Hedefe yürürken pek çok kere yol değiştirirsiniz. Mükemmel fırsatlar kapınızı çalana kadar beklemeyin. Harekete geçin. 

Şimdi yukarıdaki mitlere bakın, hangilerine sahipsiniz… bir an önce o düşüncenizi değiştirin…

Motivasyonunuzu yükseltmek için 2. adım motivasyon kaynaklarınızı görmektir. Temel olarak motivasyonu yani bizi harekete geçiren ihtiyaç, hedef ve eksikleri ikiye ayırabiliriz: içsel motivasyon ve dışsal motivasyon…

İçsel motivasyon – İçsel faktörlere bağlı kişisel ihtiyaçlarınızı karşılama motivasyonunuzdur. Hobiler, boş zamanınızda yaptığımız aktiviteler vb. içsel motivasyon sayesinde yaptıklarınıza birer örnektir. İçsel motivasyon söz konusu olduğunda, yaptığınız şeyi sadece ve sadece “keyif aldığınız için” yaparsınız, mecbur olduğunuzdan değil… içsel motivasyon söz konusu olduğundaki ihtiyaç, iyi hissetme, keyif alma ihtiyacıdır..

Dışsal motivasyon – Diğerleri tarafından sunulan ya da kontrol edilen dışsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan motivasyondur. Aldığınız maaş ya da övgü dışsal motivasyona örnektir. İş yaşamı sıklıkla dışsal motivasyonlar üzerine inşa edilmiştir. Yapmakta olduğumuz işin bir bölümünden kişisel olarak zevk alıyor olsanız da, temel motivasyon kaynağı dışsaldır. 

Yaptığınız pek çok işte her iki tür motivasyon da yer alır. Keyif aldığınız bir işi yaparken de, motivasyonumuzun bir kısmı mutlaka dışsal kaynaklara bağlı olacaktır: Sevdiğimiz bir işi yapıyor olsak da alınacak bir geribildirim de dışsal bir motivasyon kaynağıdır ve güçlüdür... Benzer şekilde, çok mutlu olduğunuz bir işi yapıyor olabilirsiniz , ama yine de  maaş almamamız halinde işe gitmenizin sağlanması son derece güç olacaktır; ya da nefret ettiğimiz bir işi yaparken yüksek performans göstermeniz mümkün olmayacaktır. 

..........................


19 Eki 2011

Sahne Sanatlarında Zihinsel EğitimBüyük klarnet ustası ve sahne sanatları mentörü Kjell Fagéus İstanbul’a geliyor…

Kjell Fagéus, müzisyen/mentör
Solo klarnetçi ve oda müzisyeni olan Fagéus, öğretim görevliliği, mentörlük ve sanatçı koçluğu yapmaktadır.  Uzun yıllar Stockholm’deki İşveç Kraliyet Opera Orkestrası’nda solo klarnetçi ve klarnet grup şefi olarak çalışmış ve Stockholm Senfoni Orkestrası’nda da  orchestra şefliği yapmıştır. Fagéus İsveç’te pek çok profesyonel orkestra ile çalışmış ve 15 CD kaydı yapmıştır. Oda müziğinde İsveç’in önde gelen müzisyenleri ile hem ulusal hem de uluslarası pek çok turneye çıkmıştır.  Psikolojiye ve felsefeye olan ilgisi Fagéus’u müzikte ve sahne sanatlarında performans geliştirme, zihinsel eğitim (mental training) alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri yapmıştır. Fagéus, zihinsel eğitimle ilgili İsveç, Finlandiya, Kolombiya, Almanya, Amerika, Kosova, Çin vb. pek çok ülkede, müzisyenlere, oyunculara, operacılara, mentörlere, koçlara, psikologlara yönelik pek çok eğitim ve seminer gerçekleştirmiştir.  

Fagéus müzik eğitimini Stockholm’de Royal College of Music’te almış ve eğitmenlik eğitimini ise New York’taki  Juilliard School’da tamamlamıştır. Zihinsel Eğitim, Mentörlük ve Koçluk uzmanlıklarını ise Scandinavian International University’de almıştır.

müzikte performans geliştirme
Fagéus,  İstanbul’da “Sahne Sanatlarında Zihinsel Eğitim” isimli bir eğitim gerçekleştirecektir. Sahne sanatlarında Zihinsel Eğitim performans geliştirme konusunda önemli ve etkili yöntemlerden biridir. Bu yöntem hem öğrencilerin, hem de profesyonellerin sahnede karşılaştıkları sorun ve engelleri aşmaları; üst düzey yaratıcılık ve performans göstermelerini sağlama hedefindedir.

Bu workshopta yöntemler pratik olarak da uygulanacaktır. Müzikle yapılacak olan uygulamalar, kolaylıkla diğer performans sanatları alanlarında da kolaylıkla uygulanabilir ve adapte edilebilir araçlar sunmaktadır. Bu eğitimde Fagéus aynı zamanda Sahne Sanatçılarına eğitim vermek ve koçluk yapmanın da farklı yönlerine değinecektir.


İstanbul’da gerçekleşecek olan workshoplara kayıt yaptırmak için lütfen fkaya@psikolojistanbul.com adresinden bana ulaşınız. ------A great clarinet/mental coach is coming to Istanbul... 

Fagéus works as a soloist, a chamber musician. He is a teacher, mentor and mental coach. He has been employed for several years as principal clarinetist in the Royal Opera Orchestra in Stockholm and concert master in the Stockholm Symphonic Wind Orchestra. Fagéus has performed as soloist with Sweden's professional orchestras and has recorded 15 CDs. In Chamber Music Fagéus has done many tours nationally and internationally together with Sweden's foremost musicians. 

His interest in psychology and philosophy has led to a very large number of seminars on mental training in Sweden, Finland, Colombia, Germany, USA. Kosovo and China. Fagéus is educated from the Royal College of Music in Stockholm, with soloist diploma and teacher qualification and at Juilliard School in New York. Diploma in Mental training an Coaching from Scandinavian International University.

Fagéus Seminar and Workshop in Istanbul...
At the seminar in Istanbul Fagéus will show the theories and experiences that lie behind the working method “Mental Training for Stage Performers”. It´s a method with the ambition to help students and professionals to overcome any obstacles and on each occasion make music on their own highest artistic level. At the workshop he will show practically how it works. The way of working can easily be applied into other working areas. He also discusses the different aspects of being a teacher and coach for Stage Performers.


For participation in the upcoming workshops please contact fkaya@psikolojistanbul.com